تابلو قلمزنی مسی گنجشک و خوشه انگور

: 128,000 تومان

تابلو قلمزنی مسی گنجشک و خوشه انگور شامل بشقاب قلم زنی شده و تابلو می باشد که بشقاب های قلم زنی مسی دارای 3 سایز به قطر های  15، 20 و 25 سانتی متر می باشند

  • بشقاب 15 cm
  • بشقاب 20 cm
  • بشقاب 25 cm
صاف
تابلو قلمزنی مسی گنجشک و خوشه انگور
تابلو قلمزنی مسی گنجشک و خوشه انگور