سینی مسی طرح مستطیل سایز ۱

168,000 تومان

سینی های مسی طرح مستطیلی و یا چکشی تولید شده توسط گروه تولیدی مس فاخر زنجان دارای 2 سایز می باشند که این محصول سایز 1 می باشد

سینی مسی طرح مستطیل سایز 1
سینی مسی طرح مستطیل سایز ۱

168,000 تومان