قابلمه مسی دیگچه مجموعه ۴ عددی

998,000 تومان

قابلمه مسی طرح دیگچه گروه تولیدی مس فاخر زنجان یک مجموع محصولی که شامل 4 سایز با قطر دهانه و ارتفاع های متفاوت نیز می باشند

قابلمه مسی دیگچه مجموعه 4 عددی
قابلمه مسی دیگچه مجموعه ۴ عددی

998,000 تومان