قابلمه مسی شکمی مجموعه ۴ عددی

899,000 تومان

قابلمه مسی طرح شکمی گروه تولیدی مس فاخر زنجان یک مجموع محصولی که شامل 4 سایز با قطر دهانه و ارتفاع های مختلف نیز می باشند 

قابلمه مسی شکمی مجموعه 4 عددی
قابلمه مسی شکمی مجموعه ۴ عددی

899,000 تومان