قابلمه مسی طرح دیگچه سایز ۱

198,000 تومان

قابلمه مسی طرح دیگچه گروه تولیدی مس فاخر زنجان یک مجموع محصولی که شامل 4 سایز می باشند و این محصول سایز کوچک و یا همان سایز 1 نیز می باشد

قابلمه مسی طرح دیگچه سایز 1
قابلمه مسی طرح دیگچه سایز ۱

198,000 تومان