قابلمه مسی طرح دیگچه سایز ۲

229,000 تومان

قابلمه مسی طرح دیگچه گروه تولیدی مس فاخر زنجان یک مجموع محصولی که شامل 4 سایز می باشند و این محصول  سایز 2 با قطر دهانه 23.5 سانتی متر نیز می باشد

قابلمه مسی طرح دیگچه سایز 2
قابلمه مسی طرح دیگچه سایز ۲

229,000 تومان