قابلمه مسی طرح دیگچه سایز ۳

279,000 تومان

قابلمه مسی طرح دیگچه گروه تولیدی مس فاخر زنجان یک مجموع محصولی که شامل 4 سایز می باشند و این محصول  سایز 3 با قطر دهانه 25 سانتی متر نیز می باشد

قابلمه مسی طرح دیگچه سایز 3
قابلمه مسی طرح دیگچه سایز ۳

279,000 تومان