قابلمه مسی طرح دیگچه سایز ۴

299,000 تومان

قابلمه مسی طرح دیگچه گروه تولیدی مس فاخر زنجان یک مجموع محصولی که شامل 4 سایز می باشند و این محصول  سایز 4 با قطر دهانه 28 سانتی متر نیز می باشد

قابلمه مسی طرح دیگچه سایز 4
قابلمه مسی طرح دیگچه سایز ۴

299,000 تومان