قابلمه مسی طرح شکمی سایز ۱

183,000 تومان

قابلمه مسی طرح شکمی گروه تولیدی مس فاخر زنجان یک مجموع محصولی که شامل 4 سایز می باشند و این محصول سایز کوچک و یا همان سایز 1 نیز می باشد

قابلمه مسی طرح شکمی سایز 1
قابلمه مسی طرح شکمی سایز ۱

183,000 تومان