قابلمه مسی طرح شکمی سایز ۲

204,000 تومان

قابلمه مسی طرح شکمی گروه تولیدی مس فاخر زنجان یک مجموع محصولی که شامل 4 سایز می باشند و این محصول سایز 2 نیز می باشد

قابلمه مسی طرح شکمی سایز 1
قابلمه مسی طرح شکمی سایز ۲

204,000 تومان