قابلمه مسی طرح شکمی سایز 3

234,000 تومان

قابلمه مسی طرح شکمی گروه تولیدی مس فاخر زنجان یک مجموع محصولی که شامل 4 سایز می باشند و این محصول سایز 3 نیز می باشد

قابلمه مسی طرح شکمی سایز 3
قابلمه مسی طرح شکمی سایز 3

234,000 تومان