قابلمه مسی طرح شکمی سایز 4

288,000 تومان

قابلمه مسی طرح شکمی گروه تولیدی مس فاخر زنجان یک مجموع محصولی که شامل 4 سایز می باشند و این محصول سایز 4 نیز می باشد

قابلمه مسی طرح شکمی سایز 4
قابلمه مسی طرح شکمی سایز 4

288,000 تومان